• Framtagande av säkerhetsrapporter (CPSR) i enlighet med kosmetikaförordningen.
  • Kvalitetssäkring och sammanställning av dokumentation till en komplett produktinformationsfil (PI-FIL).
  • Produktanmälningar till CPNP-registret (kosmetikaregister).
  • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och produkter.
  • Märkningsgranskning