• Framtagande av säkerhetsrapporter (CPSR) i enlighet med kosmetikaförordningen.
  • Kvalitetssäkring och sammanställning av dokumentation till en komplett. produktinformationsfil (PI-file).
  • Produktanmälningar till CPNP-register (kosmetikaregister).
  • Märkningsgranskning.
  • Genomgång av ingredienslistor.
  • Rådgivning produktutveckling.
  • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och produkter.
  • Rådgivning om GMP (God tillverkningssed).
ÖVRIGT:
Genom samarbetspartner erbjuda mikrobiologisk testning och kemiska analyser.