INCI VALIDATION Är ett konsultföretag inom kosmetiska produkter. Jag sammanställer produktinformation (PI-file eller "product dossier") som behövs för att kunna lansera kosmetika (inklusive säkerhetsrapport "Cosmetic Product Safety Report) på kosmetiska produkter enligt kosmetikaförordningen (Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 1223/2009). 


Oavsett tillverkningsprocesserna hos distributionskanalerna måste kosmetiska produkter som placeras på EU-marknaden vara säkra. Tillverkaren ansvarar för säkerheten för sina produkter och måste se till att de genomgår en expertvetenskaplig säkerhetsbedömning innan de säljs.

Kosmetisk säkerhet på EU-marknaden måste utföras genom en produktinformationsfil (PI-file). den största delen av PI-filen innehåller en kosmetisk produktsäkerhetsrapport (CPSR) bestående av två delar; Del A - Kemikaliesäkerhetsinformation och Del B - Kosmetisk produktsäkerhetsbedömning (vilken måste utföras av en kvalificerad säkerhetsbedömmare).

Kosmetisk lagstiftning inom EU-nivå:
• kräver att alla produkter marknadsförs i EU måste vara registrerade i Cosmetics Products Notification Portal (CPNP) innan de släpps ut på marknaden.