Ann-C Hindevall:

  • BSc, Chemical Engineering Lund University, 1997-2000.
  • Basic course Regulatory Affair, Drug Academy.
  • “Training course Safety Assessment of Cosmetics” in the EU at the Virje University Brussel, 2017.
  • Över 10 års erfarenhet av forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin med farmaceutiskt utvecklingsarbete inom olika beredningsformer,  Pfizer och Johnson & Johnson | McNeil AB. 
  • 6 år från kosmetikindustrin med produktutveckling av nya produkter från koncept till verklighet, kvalitetssäkring och processutveckling.
  • 6 års erfarenhet som Validation Manager på Recipharm AB, Höganäs.