Den kosmetiska produkten ska innan den släpps på marknaden ha genomgått en säkerhetsbedömning på grundval av relevant information och att en kosmetisk rapport är uprättad enligt Annex 1. artikel 10.1 i förordningen (EG) nr 1223/2009.
https://www.lakemedelsverket.se/sv/kosmetika/regelverk-for-kosmetika
CPSR i mer detalj:
Del A: Information om kosmetisk produktsäkerhet. Detta avsnitt kräver produktinformation och testdata. Som ett minimum krävs följande:

 • Kvantitativ och kvalitativ kompositionen för den kosmetiska produktet
 • Fysiklaiska-kemiska egenskaper och stabilietet på den kosmetiska produkten
 • Mikrobiologisk kvalitet
 • Orenheter i produkten
 • Information om förpackningsmaterial
 • Normal och förutserbar använding
 • Exponering för produkten
 • Exponering för ingredienserna
 • Toxikologisk profil för ingredienserna
 • Oönskade effekter av produkten

Del B: Bedömning av kosmetisk produktsäkerhet. EN säkerhetsbedömares expertutlåtande om varför produkten är säker att släppas ut på marknaden.

 • Slutsats av utvärderingen
 • Varning och bruksanvisning för användande på etiketten
 • Resonemang
 • Referenser från bedömmaren och godkännande av del B